Zarząd LZS-u

Zdjęcie
Grzegorz Szubert - prezes

Zdjęcie
Dominik Celmer - wice-prezes

Zdjęcie
Oktawian Kaik - skarbnik

Zdjęcie
Wojciech Wewior - sekretarz

Piotr Dolata - członek zarządu

Tomasz Rogaliński - członek zarządu

Andrzej Zimniak - członek zarządu


Członkowie komisji rewizyjnej:
Rafał Skrzypczak - przewodniczący komisji rewizyjnej

Jan Pokora - z-ca przewodniczącego komisji rewizyjnej

Anna Wieszczak - członek komisji rewizyjnejProjekt i wykonanie: Szymon Frąszczak